GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 167 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A Study on Using Short Stories to Improve the Efficiency of Teaching English to the First Year Students at Vietnam Maritime University = Nghiên cứu việc sử dụng truyện ngắn để nâng cao hiệu quả dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất trường Đạ

Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Tú--; Văn, Thị Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (2).

2. A Study on a Translation Equivalence Type Achived in Trinh Lu Vietnamese Translations of some Selected Stories in “Australian Short Stories”

Tác giả: Đặng, Thị Mai Duyên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

3. Integrating short stories and poems in developing the reading skills for 2nd year students in Hai Phong University = Kết hợp sử dụng truyện ngắn và thơ nhằm phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm II Đại học Hải Phòng. M.A. Minor Thesis L

Tác giả: Nguyễn, Hồng Quyên; Nguyễn, Thúy Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4284071] (1).

4. Типы героев в шукшинских рассказах и особенности шукшинского юмора = Những loại hình nhân vật trong truyện ngắn của Súc-sin và những đặc điểm hài hước của Súc-sin.Диссертация

Tác giả: Tống, Thị Việt Bắc; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1995Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1995 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

5. Антикрепосническая проблема и гуманизм в рассказах И. С. Тургенева “Записка охотника”

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Oanh; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1996Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

6. 1996 novel & short story writer’s market

Tác giả: Gee, Robin; Kuroff, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cincinnati, Ohio : Writer’s Digest Books, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [070.5] (1).

7. Meteor : short stories

Tác giả: Wyndham, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

8. What men live by

Tác giả: Tolstoy, Leo; Inamura, Matsuo; Kimura, Tsuneo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tokyo : Kairyudo, 19??Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

9. The giant's garden : The Nightingale and the Rose (Senior Level)

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

10. The death of Karen Silkwood

Tác giả: Hannam, Joyce.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

11. The monkey’s paw

Tác giả: Jacobs, W. W. (William Wymark); Mowat, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

12. The star-child and the young king

Tác giả: Wilde, Oscar; Inamura, Matsuo; Mitsuhashi, Akira.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tokyo: Kairyudo, 19??Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

13. A dog of flanders

Tác giả: Ouida; Hosaka, Chushin; Sawasaki, Kunizo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tokyo : Kairyudo, 19??Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

14. Great American stories 2 : an ESL/EFL reader : beginning-intermediate to upper-intermediate levels

Tác giả: Draper, C.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

15. David Swan and the Great Stone Face

Tác giả: Hawthorne, Nathaniel; Inamura, Matsuo; Suganuma, Shunji.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tokyo : Kairyudo, [19??]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

16. I, robot

Tác giả: Akinyemi, Rowena; Asimov, Isaac.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

17. Eight More famous stories : from Baldwin's fifty famous stories

Tác giả: Inamura, Matsuo; Suganuma, Shunji.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tokyo : Kairyudo, [19??]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

18. A study of the short story

Tác giả: Fields, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Kentucky : McCormick-Mathers, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.3] (1).

19. Collected stories

Tác giả: Kipling, Rudyard; Gottlieb, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.8 | 2 20] (1).

20. The periodic table

Tác giả: Levi, Primo; Rosenthal, Raymond.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [853.914 | 2 20] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714