GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 522 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Techniques de l'expression écrite et orale [Texte imprimé]

Tác giả: Baril, Denis.

Ấn bản: 10e éd. 2002 actualiséeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Sirey, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302224] (3).

2. Intercultural communication : an advanced resource book

Tác giả: Holliday, Adrian; Hyde, Martin; Kullman, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2] (6).

3. The language of ICT : information and communication technology

Tác giả: Shortis, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2] (3).

4. Writing : texts, processes, and practices

Tác giả: Candlin, Christopher; Hyland, Ken.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Longman, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2/244] (6).

5. 左传词汇研究 zuo zhuan ci hui yan jiu = Nghiên cứu từ vựng trong tả truyện

Tác giả: 毛,远明 mao yuan ming.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 重庆 : 西南师范大学出版社, 1999Nhan đề dịch: Nghiên cứu từ vựng trong tả truyện /.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495181] (3).

6. Mass culture and electronic media

Tác giả: Ford, Marjorie (Marjorie A.); Ford, Jon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Houghton Mifflin Co., c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.23] (3).

7. Chapter and verse : an interactive approach to literature

Tác giả: McRae, John; Pantaleoni, Luisa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.914] (3).

8. Even more true stories : an intermediate reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, N.Y. : Longman, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (3).

9. True stories in the news : an beginning reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Ấn bản: 2nd. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

10. ITN world news : activity book

Tác giả: Meinhof, Ulrike; Bergman, Marc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [384.55] (3).

11. Easy true stories : a picture-based beginning reader

Tác giả: Heyer, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, NY : Longman, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

12. Telephoning

Tác giả: Bruce, Kay.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [651.7] (2).

13. A Study on the Translation of Idiomatic Expressions in some TV Dramas

Tác giả: Tôn, Thiện Quỳnh Trâm; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

14. A Discourse Analysis of Cohesive Devices in Information & Communication Technology Advertisements : M.A Thesis Linguistics: NA 09-7

Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Liên; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

15. Research into Genre Analysis at Linguistic Level: the Case of English Fairy Tales and Application to Translation = Phân tích thể loại văn bản ở cấp độ ngôn ngữ: trường hợp truyện cổ tích tiếng Anh và ứng dụng vào dịch truyện cổ tích Anh - Việt

Tác giả: Trần, Thị Ngọc Liên; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

16. Major Linguistic and Cultural Barriers to Learners of English at Quynhon Colledge in Appreciating American One- and- Two Lines = Rào cản ngôn ngữ và văn hoá đối với sự cảm thụ hài tính của truyện cười Mỹ trên thực tiễn của người học tiếng Anh t

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Trúc; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280071] (2).

17. Some Discourse Features of English Fables = Một số đặc điểm diễn ngôn của truyện ngụ ngôn Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Thảo; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

18. A Study on Historical, Political and Social Background of English Homor through English Jokes = Nghiên cứu cơ sở lịch sử, chính trị và xã hội của tính hài hước Anh thông qua truyện cười Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Phan, Phương Thảo; Trần, Xuân Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

19. A Study on Using Short Stories to Improve the Efficiency of Teaching English to the First Year Students at Vietnam Maritime University = Nghiên cứu việc sử dụng truyện ngắn để nâng cao hiệu quả dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất trường Đạ

Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Tú--; Văn, Thị Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (2).

20. A Study on Textual Equivalence between some Australian Short Stories and their Vietnamese Translations = Nghiên cứu về tính tương đương ở cấp độ văn bản giữa bản gốc và bản dịch tiếng Việt một số truyện ngắn Úc. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714