GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 175 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The magic mountain : Der Zauberberg

Tác giả: Mann, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Knopf , 1927Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.91] (1).

2. Buddenbrooks : the decline of a family

Tác giả: Mann, Thomas; Woods, John E. (John Edwin).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833912] (1).

3. The castle

Tác giả: Kafka, Franz; Muir, Edwin, |d 1887-1959; Muir, Willa, |d 1890-1970.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833/.912 | 2 20] (1).

4. The sorrows of young Werther : Elective affinities ; Italian journey ; Faust ; Novella ; selected poems and letters

Tác giả: Goethe, Johann Wolfgang von.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [831/.6 s | a 833/.6 | 2 20] (1).

5. Collected stories

Tác giả: Mann, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833/.9/12] (1).

6. The tin drum

Tác giả: Grass, Guter; Manheim, Ralph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833] (1).

7. Die leute von Seldwyla I

Tác giả: Keller, Gottfried.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basel : Birkhäuser, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.7] (1).

8. Die Leute von Seldwyla : zweiter band

Tác giả: Keller, Gottfried.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basel : Birkhäuser, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. Die Merowinger oder Die totale Familie : Roman

Tác giả: Doderer, Heimito.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen : Residenz, 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.914] (1).

10. Die Schuldlosen : Roman in elf Erzählungen

Tác giả: Broch, Hermann.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Frankfurt : Suhrkamp, 1950Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [830] (1).

11. Die Struktur des literarischen Symbols : Theoretische Beiträge am Beispiel der späten Lyrick Brechts

Tác giả: Link, Jürgen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Wilhelm Fink, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [832.9] (2).

12. Die Tochter des Schmieds : Roman

Tác giả: Özdogan, Selim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin : Aufbau, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [890] (1).

13. Die Umarmung : Roman

Tác giả: Gülich, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH : Frankfurt, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.92] (1).

14. Ein unbegabter Liebhaber

Tác giả: Spoerl, Alexander; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Deutscher Taschenbuch, 1964Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.914] (2).

15. Doktor Faustus : Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde

Tác giả: Mann, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Frankfurt : Fische, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.912] (2).

16. Du wachst auf, und der Albtraum beginnt...: Europäische Romane des 20. Jahrhunderts

Tác giả: Wertheimer, Jürgen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tübingen : Stauffenburg, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

17. Effi Briest : Roman

Tác giả: Fontane, Theodor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Leipzig : Philipp Reclam, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Ein Lesebuch für unsere Zeit

Tác giả: Schiller, Friedrich.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin und Weimar : Aufbau, 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [834.91] (1).

19. Ein Mensch : heitere Verse

Tác giả: Roth, Eugen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Fischer : Taschenbuch, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [831.91] (1).

20. Eine Nacht im Juni: Arztgeschichten

Tác giả: Williams, William Carlos.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Fischer : Taschenbuch, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714