GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 173 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Типы героев в шукшинских рассказах и особенности шукшинского юмора = Những loại hình nhân vật trong truyện ngắn của Súc-sin và những đặc điểm hài hước của Súc-sin.Диссертация

Tác giả: Tống, Thị Việt Bắc; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1995Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1995 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

2. Женский вопрос в произведениях русских писателей XIX-ого века = Vấn đề phụ nữ trong các tác phẩm của các nhà văn Nga thế kỷ 19.Диссертация

Tác giả: Phạm, Hiền Hạnh; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1996Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

3. Образ “маленъкого человека” и его революция в творчестве русских писателей- А. Пушкин, Н. Гоголъ, А. Чехов, М. Горъкий = Hình tượng con người nhỏ bé và sự tiến triển của nó trong sáng tác của các nhà văn Nga.Диссертация

Tác giả: Đào, Thị Kim Sính; Lê, Đức Thụ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1996Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

4. Путъ к народной жизни и народным идеолам у главных героев романа Л. Н. Толъстого “Война и мир" = Con đường dẫn đến cuộc sống và lý tưởng nhân dân của các nhân vật chính trong tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” của L.N. Tôn -xtôi.Диссертация: 5

Tác giả: Trịnh, Thị Hương; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1996Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

5. Антикрепосническая проблема и гуманизм в рассказах И. С. Тургенева “Записка охотника”

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Oanh; Trần, Vĩnh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1996Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет,1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

6. Вопросы литературыю. выпуск 1-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

7. Вопросы литературыю. выпуск 2-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

8. Вопросы литературыю. выпуск 3-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

9. Вопросы литературыю. выпуск 4-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

10. Вопросы литературыю. выпуск 5-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

11. Вопросы литературыю. выпуск 6-1995

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

12. Вопросы литературыю. выпуск 1- Январь-Февраль1996

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [M.] : москва, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

13. Văn học Nga thế kỉ XIX - XX : tuyển chọn cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ văn hóa Nga. Phần 4

Tác giả: Lê, Đức Thụ, Chủ biên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

14. Thực hành văn học Nga : giáo trình dùng cho sinh viên khoa ngôn ngữ văn hóa Nga

Tác giả: Lê, Đức Thụ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

15. How much land does a man need?

Tác giả: Tolstoy, Leo, graf; Inamura, Matsuo; Kimura, Tsuneo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tokyo : Kairyudo, 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.733 | 2 21] (1).

16. Soviet literature as a tool of education : gosizdat and tamizdat writers, 1974-1984. Volume 1

Tác giả: Nichols, Mary Lewallen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Arizonan : Arizona State University, 1986Ghi chú luận văn: Thesis (Ph. D.)--Arizona State University, 1986. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

17. Soviet literature as a tool of education : gosizdat and tamizdat writers, 1974-1984. Volume 2

Tác giả: Nichols, Mary Lewallen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Arizonan : Arizona State University, 1986Ghi chú luận văn: Thesis (Ph. D.)--Arizona State University, 1986. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

18. Soviet literature as a tool of education : gosizdat and tamizdat writers, 1974-1984. Volume 3

Tác giả: Nichols, Mary Lewallen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Arizonan : Arizona State University, 1986Ghi chú luận văn: Thesis (Ph. D.)--Arizona State University, 1986. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.7] (1).

19. The cossacks

Tác giả: Tolstoy, Leo, graf; Maude, Louise.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891733] (1).

20. Oblomov

Tác giả: Goncharov, I.A. (Ivan Aleksandrovich).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891733] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714