GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 251 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Đình Thi : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

Tác giả: Lê, Thị Chính; Nguyễn, Văn Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm, 1999Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Văn học Việt Nam: 5.04.33 -- Trường Đại học Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.922 1] (1).

2. Nguyễn Đình Thi với thơ và kịch : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

Tác giả: Lê, Thị Chính; Mai, Thị Hương; Nguyễn, Văn Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Văn học Việt Nam. 5.04.33 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.922 09] (1).

3. 越南“初中语文”与中国苏教版“初中语文”之比较研究 : Luận văn ThS Văn học

Tác giả: Phạm, Đức Trung; Trương, Trung Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 南京 : 南京市法大学, 2006Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lí luận dạy học -- Trường Đại học Sư phạm Nam Kinh. Nam Kinh, 2006 Nhan đề dịch: Nghiên cứu so sánh giữa "văn học cấp 2" ở Việt Nam và ở Trung Quốc.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809] (1).

4. 金雲翹

Tác giả: 阮, 攸; Tokio Akiyama.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [東京] : [秋山時夫], 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.92212] (1).

5. Ba thế hệ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. у подножия горы Нге : повесть и рассказы вьетнамских писателей, перевод с вьетнамского

Tác giả: Зимониной; Шубова В иллюстрация, И.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: детская литература, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 베트남최고시인阮채= Pet'ǔnam ch'oego siin Wǒn Ch'ae

Tác giả: 조동일; 지준모.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : Chisik sanǒpsa, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. Anthologie de la littérature vietnamienne. Tome 3, XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle - 1945

Tác giả: Nguyễn, Khắc Viện; Tạo Trang; Lê, Văn Chất; Corrèze, Françoise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hanoi : Éditions en langues étrangères, 1945Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

9. Ký ức Hà Nội: Truyện ngắn

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. Tuyển dịch thơ đời Lý-Trần : Di cảo

Tác giả: Hoàng, Giáp; Đinh, Văn Chấp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam : Công trình biên khảo 36 năm

Tác giả: Thy Hảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. Trường Sơn máu lửa vạn đại anh hùng

Tác giả: Vũ, Khiêu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. Trên đà tuổi thọ : Thơ mừng thọ : Sử dụng nội bộ

Tác giả: Bùi, Văn Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. Trái tim đồng điệu

Tác giả: Đinh, Công Vĩ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Tôi vẽ mặt tôi : Tập thơ

Tác giả: Lê, Minh Quốc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. Tình mẹ : thơ

Tác giả: Phạm, Hữu Chính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn liên hoàn trong bài Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Huế : Nxb. Thuận Hóa, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Tiếng vọng ngàn xưa : Tập phú, chúc văn, văn bia

Tác giả: Tạ, Minh Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. Thu vọng : Thơ

Tác giả: Khúc, Thị Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Thư mùa đông : Thơ

Tác giả: Hữu Thỉnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714