GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 84 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 개똥이 업고 팔짝팔짝 13

Tác giả: 원, 유순; 유, 영주.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (2).

2. 매스미디어 연구방법론

Tác giả: 유재천; 김동규.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 한경사, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 삐뽀삐뽀 119 우리 아가 모유 먹이기

Tác giả: 정유미.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 그린비(그린비라이프), 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 우리들의조부님;용가리통뼈 ; 유순하 ; 外

Tác giả: 현길언; 유순하.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73408] (1).

5. 가족 상담 = Family counseling

Tác giả: 김 유숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Hakchisa, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.8] (1).

6. 여행 생활자

Tác giả: 유 성용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kaellion, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [816.6] (2).

7. 그림자 정부

Tác giả: 이리유카바최.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : Haenaem, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [331.54] (1).

8. 20대, 나만의 무대를 세워라 = 20-tae, na man ŭi mudae rŭl sewŏra

Tác giả: 유 수연[ Su-yŏn Yu].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Wijŭdŏm Hausŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [818] (1).

9. 지란지교를 꿈꾸며

Tác giả: 유, 안진. [Yu, An-jin ].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 서정시학, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 산수간 에 집 을 짓고 : 임원 경제지 에 담긴 옛 사람 의 집 짓는법 = Sansugan e chip ŭl chitko : Imwŏn kyŏngjeji e tamgin yet saram ŭi chip chinnŭn pŏp

Tác giả: Tae-hoe An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 돌 베개, Tol Pegae, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 킬링 포인트

Tác giả: 유, 재하[Yujaeha].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 발행일, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 답사 여행 의 길잡이 = Tap sa yō häñ ūi kil čap i

Tác giả: Man-sik Ch'ae; Mun-gyŏng O.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 돌 베개, Tol pe kä, 1994-2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [981.102] (2).

13. 마주침 : 아나운서유정아의클래식에세이 = [Classic essay = Majuch'im : anaunsŏ Yu Chŏng-a ŭi k'ŭllaesik esei ]

Tác giả: 유, 정아 [Chŏng-a Yu].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 손녀딸의부엌에서글쓰기 = [Sonnyŏttal ŭi puŏk esŏ kŭl ssŭgi]

Tác giả: 차, 유진[Yu-jin Ch'a].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do Koyang-si : 모요사, Moyosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

15. 경제와 사회 = [Kyungjewha sahoe]

Tác giả: 유,득준.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul, Korea : 1997. 문학과 지성, MunhakkwajisungTrạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

16. 대한 민국 럭셔리 여행지 50 : 해외 여행 부럽지 않은 우리 나라 명품 여행 = Taehan Min'guk lŏksyŏri yŏhaengji 50 : haeoe yŏhaeng purŏpchi anŭn uri nara myŏngp'um yŏhaeng

Tác giả: Ch'ŏl-sang Yu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 랜덤 하우스, Raendŏm Hausŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. 유 정아 의 서울대 말하기 강의 : 소통 의 기술, 세상 을 향해 나 를 여는 방법 = The art of speaking = Yu Chŏng-a ŭi Sŏuldae mal hagi kangŭi : sot'ong ŭi kisul, sesang ŭl hyanghae na rŭl yŏnŭn pangbŏp = The art of speaking

Tác giả: 유 정아 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학 동네, Munhak Tongne, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. 나 의 문화 유산 답사기 2 = Na ŭi munhwa yusan tapsagi 2

Tác giả: 유 홍준.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Ch'angjak kwa Pip'yŏngsa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.195] (2).

19. 나 의 문화 유산 답사기 3 = Na ŭi munhwa yusan tapsagi 3

Tác giả: 유 홍준.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Ch'angjak kwa Pip'yŏngsa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.195] (1).

20. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 8: 조선시대(중)

Tác giả: 유경원; 한국역사연구회 감수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714