GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The communicative approach to language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (7).

2. Literature and language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (3).

3. Teaching English to children : from practice to principle

Tác giả: Moon, Jayne; Brumfit, Christopher; Tongue, R.K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins ELT, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.6521044 | 2 20] (6).

4. Communicative methodology in language teaching : the roles of fluency and accuracy

Tác giả: Brumfit, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; |a New York : |b Cambridge University Press, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007 | 2 19] (2).

5. The communicative approach to language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (3).

6. Literature and language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

7. Individual freedom in language teaching : helping learners to develop a dialect of their own

Tác giả: Brumfit, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : OUP, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.0071] (3).

8. Literature and the learner : methodological approaches

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald; Walker, Richard,|d1952-.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Oxford? Oxfordshire] : Modern English Publications in association with The British Council, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.89282] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714