GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Gimson’s Pronounciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Arnold, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (7).

2. Gimson's pronunciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan; Gimson, A. C.

Ấn bản: 6th ed., Arnold International student ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press 2001Nhan đề song song: Pronunciation of English.Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [421/.58] (2).

3. Intonation

Tác giả: Cruttenden, Alan; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414/.6] (3).

4. Gimson's pronunciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan; Gimson, A. C.

Ấn bản: 6th ed., Arnold International student ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press 2001Nhan đề song song: Pronunciation of English..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714