GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. English as a global language

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, [England] ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (4).

2. Language death

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.7] (4).

3. The Cambridge encyclopedia of the English language

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [403] (1).

4. The Cambridge encyclopedia of language

Tác giả: Crystal, David.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [403] (2).

5. Language and the internet /'Engaging & provocative' Nature Second Edition

Tác giả: Crystal, David.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (1).

6. Introducing linguistics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York Penguin Books, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. A Pelican Original : Linguistics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Penguin Books, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. A Pelican Original : Semantics

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Penguin Books, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. Linguistics

Tác giả: Crystal, David; .

Ấn bản: Repr. with revisions.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Books, 1981, c1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 剑桥语言百科全书

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 中国社会科学出版社, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714