GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Gimson's pronunciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan; Gimson, A. C.

Ấn bản: 6th ed., Arnold International student ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press 2001Nhan đề song song: Pronunciation of English.Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [421/.58] (2).

2. Oxford advanced learner's dictionary of current English

Tác giả: Hornby, Albert Sydney; Cowie, Anthony Paul; Gimson, A. C.

Ấn bản: Rev., up-dated, and re-set impression of the 3rd ed.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (1).

3. Gimson's pronunciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan; Gimson, A. C.

Ấn bản: 6th ed., Arnold International student ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press 2001Nhan đề song song: Pronunciation of English..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714