GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. English pronunciation in use : Advanced : Self-study and classroom use

Tác giả: Hewings, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8).

2. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (8).

3. Pronunciation practice activities : a resource book for teaching English pronunciation

Tác giả: Hewings, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (7).

4. Pronunciation practice activities : a resource book for teaching English pronunciation

Tác giả: Hewings, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (17).

5. Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP: B2 Upper intermediate

Tác giả: Hewings, Martin; ; McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.042] (5).

6. Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP: Advanced, Student's book

Tác giả: Hewings, Martin; McCarthy, Michael; Thaine, Craig.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United Kingdom : Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (4).

7. Cambridge academic English : Advanced : an integrated skills course for EAP

Tác giả: Hewings, Martin; Thaine, Craig; McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.042] (3).

8. Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP : Teacher's book Upper intermediate

Tác giả: Hewings, Martin; McCarthy, Michael; Sowton, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.042] (3).

9. Grammar and context : an advanced resource book

Tác giả: Hewings, Ann; Hewings, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

10. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (4).

11. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (2).

13. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.34] (3).

14. Grammar and vocabulary for Advanced : with answers

Tác giả: Hewings, Martin; Haines, Simon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : University Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714