GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The Pronunciation of English

Tác giả: Jones, Daniel; .

Ấn bản: definitive edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. English pronouncing dictionary

Tác giả: Jones, Daniel; Roach, Peter (Peter John); Hartman, James; Setter, Jane.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print optical disc; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003Nhan đề song song: Cambridge English pronouncing dictionary..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423.1] (1).

3. English pronouncing dictionary

Tác giả: Jones, Daniel; Roach, Peter (Peter John); Hartman, James; Setter, Jane.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print optical disc; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003Nhan đề song song: Cambridge English pronouncing dictionary..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423.1] (1).

4. English pronouncing dictionary

Tác giả: Jones, Daniel; Roach, Peter (Peter John); Hartman, James; Jones, Daniel.

Ấn bản: 15th ed. / edited by Peter Roach & James Hartman ; pronunciation associate, Jane Setter.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. English pronouncing dictionary

Tác giả: Jones, Daniel; Roach, Peter (Peter John); Hartman, James; Jones, Daniel.

Ấn bản: 15th ed. / edited by Peter Roach & James Hartman ; pronunciation associate, Jane Setter.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. Die zweite Revolution in der Autoindustrie : Konsequenzen aus der weltweiten Studie aus dem Massachusetts Institute of Technology

Tác giả: Womack, James P; Jones, Daniel T; Roos, Daniel.

Ấn bản: 8., durchges. Aufl. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Frankfurt/Main ; New York : Campus-Verl., 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714