GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 72 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A Study on the Translation of Idiomatic Expressions in some TV Dramas

Tác giả: Tôn, Thiện Quỳnh Trâm; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

2. A Comparative Study of some Discourse Features of the US and Vietnamese Executive Decisions as Part of Public Administrative Register

Tác giả: Nguyễn, Thế Trang; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

3. A Study on the English- Vietnamese Translation of Typical Passive Expressions in Road and Bridge Engineering Texts = Nghiên cứu về dịch Anh - Việt lối nói bị động điển hình trong văn bản chuyên ngành xây dựng cầu đường. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

4. A Study on some Discourse Features of Reading Economics Text- Books (with some Implications to Teaching E. S. P) = Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn của các bài đọc kinh tế trong các sách kinh tế (có kèm một chút gợi ý trong dạy và học tiếng

Tác giả: Phạm, Thị Thanh Thuỳ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

5. A Study on the English- Vietnamese Translation of the Terminoloy in the Materials for Electronics and Electrical Engineering = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ chuyên ngành điện - điện tử. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Bắc; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

6. A Study on the Translation of Noun Phrases in Police Texts = Nhận xét cách dịch các cụm danh từ trong văn bản ngành công an .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Hàn, Thị Thanh Huyền; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

7. A Study of Some Discourse Features of Reading Texts in the English Coursebooks on Banking-Finance and Accounting = Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn từ các bài đọc hiểu trong các giáo trình tiếng Anh tài chính - ngân hàng và kế toán. M.A. Th

Tác giả: Trần, Thị Bích Thuỷ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4] (2).

8. A Study on the Equivalence between English and Vietnamese Translation of Name of Places, Organizations and Titles = Nghiên cứu về tương đương giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong dịch tên các tổ chức, chức danh và địa danh. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Đàm, Thị Thu Dung; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

9. An Investigation into English and Vietnamese Reporting Verbs in Academic Journal Articles = Nghiên cứu động từ báo cáo tiếng Anh và tiếng Việt trong các bài báo khoa học. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

10. A Study on the Translation of English Computer Texts in Vietnamese Equivalents = Nghiên cứu việc dịch tiếng Anh chuyên ngành vi tính trong tài liệu tiếng Việt tương đương. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Vũ, Thị Thu Thuỷ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

11. A Study on the Use of Conjunctions in Electronics and Telecommunications Texts = Nghiên cứu sử dụng các liên từ trong văn bản tiếng Anh chuyên ngành điện tử-viễn thông. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Minh Hà; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (3).

12. A Study on Textual Equivalence between some Australian Short Stories and their Vietnamese Translations = Nghiên cứu về tính tương đương ở cấp độ văn bản giữa bản gốc và bản dịch tiếng Việt một số truyện ngắn Úc. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

13. A Critical Discourse Analysis of President Bush Speech Outlining Strategy for Victory in Iraq = Phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu của Tổng thống G. W. Bush phác thảo chiến lược giành thắng lợi ở Iraq. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Trần, Thị Vân Thuỳ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

14. A Study on Metaphoric Strategies Translators Use in Economic Texts and Implications for the Teaching of Translation = Chiến lược dịch ẩn dụ trong các văn bản kinh tế và ứng dụng trong việc dạy dịch. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Đậu, Thu Hương; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280071] (2).

15. Equivalence in Translation of Compound Nouns in the Text Book “ Business Opportunities” Taught in Haiphong Private University = Tương đương trong cách dịch cụm danh từ trong giáo trình “Business Opportunities” giảng dạy tại trường Đại học dân l

Tác giả: Nguyễn, Thị Phi Nga; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

16. A Study on the English-Vietnamese Translation of Medical Terms in the Coursebook for the Students of Haiphong Medical College = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ Y khoa trong giáo trình dành

Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

17. A Study on a Translation Equivalence Type Achived in Trinh Lu Vietnamese Translations of some Selected Stories in “Australian Short Stories”

Tác giả: Đặng, Thị Mai Duyên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

18. A Study on the Quality of Translations of Profiles of Vietnamese Companies operating in the Fields of Trading and Services = Nhận xét chất lượng bản dịch các bản giới thiệu của các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại . M.A Mino

Tác giả: Tô, Phương Mai; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Emhlish Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

19. Developing a Translation Curriculum for English Majors in Teacher- Training section of Vinh University = Thiết kế khung chương trình môn dịch cho sinh viên tiếng Anh ngành Sư phạm tại Trường Đại học Vinh. M.A. Thesis Linguistics : 5.07.02

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Phương; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.02] (4).

20. Một số đặc điểm của ngôn ngữ luật pháp tiếng Việt (có so sánh đối chiếu với tiếng Anh và ứng dụng trong dịch Việt-Anh) : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08

Tác giả: Lê, Hùng Tiến; Lê, Quang Thiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 1999Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ--Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714