GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08

Tác giả: Lê, Hoài Ân; Nguyễn, Hồng Cổn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438] (1).

2. Nghiên cứu thuật ngữ về kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt : Đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê, Hoài Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [430] (1).

3. Strategien beim übersetzen finanzwirtschaftlicher fachausdrücke vom deutschen ins vietnamesische - eine empirische untersuchung = thủ pháp dịch thuật ngữ tài chính từ tiếng Đức sang tiếng Việt: Luận văn ThS: Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

Tác giả: Hoàng, Thu Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Trường Đại học Ngoại ngữ, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438.2] (1).

4. Loyalität in der translation am beispiel der übersetzung einer umfrage vom deutschen ins vietnamesische = chữ "tín" trong dịch thuật thông qua bản dịch một bản câu hỏi khảo sát từ tiếng Đức sang tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Trường Đại học Ngoại ngữ, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438.02] (1).

5. Probleme und strategien beim übersetzen deutscher idiomatischer wendungen ins vietnamesische - eine empirische untersuchung = khó khăn và thủ pháp dịch thành ngữ, tục ngữ từ tiếng Đức sang tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

Tác giả: Nguyễn, Thị Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Trường Đại học Ngoại ngữ, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438.02] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714