GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Методика обутения самостоятельно- внеаудиторному чтению спесиальной литературы студентов военно- технической академии на продвинутом етапе = Phương pháp dạy tự đọc ngoài giờ tài liệu chuyên ngành cho sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự ở giai đ

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Tư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2005Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491784.

2. Intégrer l'internet dans l'enseignement du Francais: vers une autonomie des apprenants. Diplôme Master 2 en Science de l'éducation

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn; Vi, Văn Đính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2007Ghi chú luận văn: Diplôme Master Didactique -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

3. A study on some translation problems in business news translation

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: University of Languages and International Studies, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.02.

4. Using worksheets to develop speaking skill for the first year non- major students of Hanoi University of Industry = Sử dụng bảng biểu nhằm phát triển kỹ năng nói cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2012Ghi chú luận văn: M.A.Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.0071.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714