GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 43 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Practical English language teaching : speaking

Tác giả: M Bailey, Kathleen; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill/Contemporary, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. Practice English Language Teaching

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Mc GrawHill, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

3. Practical English language teaching : Reading

Tác giả: Anderson, Neil J; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw Hill ESL/ELT, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. Practical English language teaching: Grammar

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. Introducing discourse analysis

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Penguin English, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (2).

6. Second language teaching & learning

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (7).

7. Second language teacher education

Tác giả: Nunan, David; Richards, Jack C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071/1] (6).

8. Research methods in language learning

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (8).

9. Collaborative language learning and teaching

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (3).

10. Syllabus design

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.7/1] (11).

11. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages

Tác giả: Carter, Ronald; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2001Nhan đề song song: Teaching English to speakers of other languages.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280071] (5).

12. The learner-centred curriculum : a study in second language teaching

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.007] (1).

13. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

14. Designing tasks for the communicative classroom

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (9).

15. Language teaching methodology : a textbook for teachers

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

16. New ways in teaching listening

Tác giả: Miller, Lindsay; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, VA. : Teachers of English to Speakers of Other Languages, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (23).

17. Practical English language teaching: listening

Tác giả: Helgesen, Marc; Brown, Steven; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: NewYork ; Mc Graw Hill, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4283071] (23).

18. What is this thing called language?

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410 | 2 22] (6).

19. Second language teacher education

Tác giả: Nunan, David; Richards, Jack C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071/1] (3).

20. Collaborative language learning and teaching

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (5).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714