GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A Comprehensive grammar of the English language

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

2. A Grammar of contemporary English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [London], Longman, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

3. A Comprehensive grammar of the English language. Part 1

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

4. A Comprehensive grammar of the English language. Part 2

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

5. A Comprehensive grammar of the English language. Part 2

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

6. A Grammar of contemporary English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London, Longman, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

7. A student's grammar of the English language

Tác giả: Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow : Longman, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

8. A university grammar of English : Workbook

Tác giả: Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Close, Reginald Arthur.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Longman, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (1).

9. A University Gramamar of English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia: Australian Goverment, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714