GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Learning teaching : a guidebook for English language teachers

Tác giả: Scrivener, Jim.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan Heinemann, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [42824071] (10).

2. Learning teaching : a guidebook for English language teachers

Tác giả: Scrivener, Jim.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan Heinemann, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24071] (1).

3. Learning teaching : the essential guide to English language teaching

Tác giả: Scrivener, Jim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

4. Teaching English grammar : What to teach and how to teach it

Tác giả: Scrivener, Jim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714