GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Corpus, concordance, collocation

Tác giả: Sinclair, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (5).

2. Collins COBUILD English language dictionary

Tác giả: Sinclair, John (John M.).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1987Nhan đề song song: Collins COBUILD English language dictionary : helping learners with real English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (1).

3. Collins CoBUILD essential English dictionary

Tác giả: Sinclair, John, (John M.).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (2).

4. A course in spoken English - grammar

Tác giả: Sinclair, John McHardy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Oxford University Press, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (1).

5. Trust the text : language, corpus and discourse

Tác giả: Sinclair, John McHardy; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York, N.Y. : Routledge, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.41] (3).

6. Collins COBUILD English usage

Tác giả: Sinclair, John. -- University of Birmingham

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : HarperCollins, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714