GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Difficulties for E.F.L. Students at I.I.R. in Interpreting International Relation Affairs = Những khó khăn của người học tiếng Anh ở ĐH Ngoại giao trong việc dịch ngôn ngữ quan hệ quốc tế .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Thị Thanh Liên; Nguyễn, Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

2. A study on English - Vietnamese liaison interpreting in HIV/AIDS programs of non - govermental organizations in Vietnam = Nghiên cứu về dịch nói giao tiếp Anh - Việt trong các dự án HIV/AIDS của Tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Lê, Thị Thủy; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Foreign Languages and International Studies, 2009Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

3. A study on the English - Vietnamese translation of the mathematical puzzles for National team of maths at Vinhphuc Gifted Secondary School = Nghiên cứu cách dịch Anh - Việt các bài toán dùng cho học sinh đội tuyển toán quốc gia trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Lê, Thị Liên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2009Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

4. Fehler der Studierenden im Dolmetschunterricht (Những lỗi mà sinh viên hay mắc phải khi học môn Phiên dịch)

Tác giả: Nguyễn, Phương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Fremsprachenhochschuler, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Đức 435.802.

5. A study on strategies to cope with undesirable situations in consecutive interpreting. (Nghiên cứu các biện pháp ứng phó với một số tình huống không mong muốn trong phiên dịch đuổi)

Tác giả: Tạ, Thị Thu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: University of Languages and International Studies, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.02.

6. ハノイ国家大学外国語大学の卒業生の日本語通訳翻訳における困難な問題 = Những khó khăn trong công việc biên phiên dịch tiếng Nhật của sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tác giả: Lê, Mai Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2018Trạng thái: ĐKCB khác: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1 ). Kho tài liệu: Tiếng Nga .

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714