GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. English : one tongue, many voices

Tác giả: Svartvik, Jan; Leech, Geoffrey N.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.9 | 2 22.

2. Translation and globalization

Tác giả: Cronin, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Routledge, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02 | 2 22.

3. 국가 의 역할 : 우리 모두 를 위한 발전 과 진보 의 경제학

Tác giả: Ha-Joon Chang; Hae-sŏn Hwang; Chong-t'ae Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Puk'i ; 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Hàn Quốc .

4. 세계 속 의 한국 문학 : 통일 한국 문학 의 진로 와 세계화 방안 = Segye sok ŭi Han'guk munhak : t'ongil Han'guk munhak ŭi chillo wa segyehwa pangan

Tác giả: 설, 성경.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saemi, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Hàn Quốc 895.709.

5. Le Marché aux langues : Essai de politologie linguistique sur la mondialisation

Tác giả: Calvet, Louis-Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Plon, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.449.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714