GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 250 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Thông tin khoa học : ngôn ngữ học đại cương. Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 11

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (5).

62. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Tác giả: Lê, Quang Thiêm.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (4).

63. Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Ấn bản: In lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4959221] (4).

64. Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4959221] (2).

65. Tục ngữ Nga và các đơn vị tương đương trong tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn, Tùng Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.71] (5).

66. Kỷ yếu Hội nghị khoa học năm học 2000 - 2001

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

67. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2000 - 2001

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (3).

68. Tuyển tập các công trình khoa học từ năm 1975 đến năm 2000

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

69. Phân tích diễn ngôn một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Ấn bản: In lần 2, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (8).

70. Ngữ pháp tiếng Việt : câu

Tác giả: Hoàng, Trọng Phiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4959225] (2).

71. Ngữ pháp tiếng Việt : tiếng - từ ghép - đoản ngữ. Dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Ấn bản: In lần 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4959225] (2).

72. Thống kê xã hội học : xác suất thống kê B

Tác giả: Đào, Hữu Hồ.

Ấn bản: In lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [519.5] (5).

73. Giao tiếp và giao tiếp giao văn hoá

Tác giả: Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN., 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [303.48] (1).

74. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Tác giả: Lê, Quang Thiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (1).

75. Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ : sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ

Tác giả: Trần, Hữu Luyến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (6).

76. Một số vấn đề giao tiếp nội văn hoá và giao văn hoá : giáo trình cao học

Tác giả: Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, [2003]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (1).

77. Một số vấn đề trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ : tài liệu chuyên đề dành cho các nhóm "Nghiên cứu trẻ"

Tác giả: Lê, Quang Thiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (1).

78. Tài liệu tham khảo phục vụ Hội nghị chuyên đề về xây dựng chuẩn kiến thức

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, [200]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [3781009597] (1).

79. Thông tin khoa học : ngôn ngữ học đại cương. Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 12

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (2).

80. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đào tạo sau đại học : đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2006-2007

Tác giả: Cù, Thanh Nghị; Nguyễn, Thị Hạnh; Nguyễn, Thị Xuân; Nguyễn, Văn Đoàn; Nguyễn, Đức Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378597] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714