GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 88 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Understanding English semantics

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (7).

2. Lí luận dạy học nói chung và dạy học đại học nói riêng : tài liệu cho các lớp cao học

Tác giả: Đặng, Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378001] (1).

3. Phương thức từ vựng - cú pháp liên kết các phần câu phức : dựa trên ngữ liệu tiếng Nga

Tác giả: Nguyễn, Hữu Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.75] (7).

4. Chuẩn đánh giá các kỹ năng thực hành ngoại ngữ : hệ chính quy

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (4).

5. Chuẩn đánh giá và các loại hình bài tập : hệ đào tạo tại chức

Tác giả: Nguyễn, Đức Chính; Chu, Văn Ngọc; Nguyễn, Phương Sửu; Vũ, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

6. Lược sử ngôn ngữ học

Tác giả: Robins, R.H; Hoàng, Văn Vân; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417] (4).

7. Ngữ âm tiếng Việt

Tác giả: Đoàn, Thiện Thuật.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 1] (2).

8. Ngữ pháp tiếng Việt : tiếng - từ ghép - đoản ngữ

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Ấn bản: In lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4959225] (3).

9. Phân tích diễn ngôn: một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (8).

10. Một số vấn đề giao tiếp và giao tiếp văn hoá

Tác giả: Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (4).

11. Một số vấn đề giao tiếp nội văn hoá và giao văn hoá

Tác giả: Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (10).

12. Kỷ yếu Hội nghị khoa học giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (1).

13. Trích kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học "Phương pháp dạy - học bộ môn theo tinh thần đổi mới đào tạo đại học"

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1] (2).

14. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI"

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [373071] (6).

15. Phát triển chương trình đào tạo : một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Tác giả: Phạm, Văn Lập.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [375] (3).

16. Một số vấn đề cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng và âm vị học : tài liệu dành cho các lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Lưu hành nội bộ

Tác giả: Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (2).

17. Âm vị học và tuyến tính : suy nghĩ về các định đề của âm vị học đương đại

Tác giả: Cao, Xuân Hạo.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (1).

18. Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt : Loại từ và chỉ thị từ

Tác giả: Nguyễn, Phú Phong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [459.922 5] (4).

19. Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp

Tác giả: Lý, Toàn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

20. Danh mục tóm tắt các công trình khoa học 1996-2002

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [16] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714