GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 670 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Pronunciation

Tác giả: Dalton, C; Maley,Alan; Seidlhofer, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

182. Crossroads : student book

Tác giả: Frankel, Irene; Meyers, Cliff; Stevich, Earl W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24] (1).

183. Resisting linguistic imperialism in English teaching

Tác giả: Canagarajah, A. Suresh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418 | 2 21] (6).

184. Reading upper-intermediate

Tác giả: Tomlinson, Brian; Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, [2004]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4] (1).

185. Reading advanced

Tác giả: Ellis, Rod; Tomlinson, Brian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4] (2).

186. Techniques and principles in language teaching

Tác giả: Larsen-Freeman, Diane.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.007] (6).

187. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (10).

188. Reading

Tác giả: Wallace, Catherine.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4207 | 2 20] (1).

189. Pronunciation

Tác giả: Dalton, Christiane; Seidelhofer, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1 | 2 20] (1).

190. Evaluation

Tác giả: Rea-Dickins, Pauline; Germaine, Kevin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.76 | 2 20] (1).

191. Teaching second language reading

Tác giả: Hudson, Thom.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.4071 | 2 22] (6).

192. Oxford handbook of legal correspondence

Tác giả: Haigh, Rupert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [340] (6).

193. Oxford English for information technology

Tác giả: Glendinning, Eric H. (Eric Hunter); McEwan, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280076] (5).

194. Applied linguistics

Tác giả: Cook, Guy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (11).

195. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics

Tác giả: Cruse, D. A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.43] (4).

196. Foundations of language : brain, meaning, grammar, evolution

Tác giả: Jackendoff, Ray.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (4).

197. Fuzzy grammar : a reader

Tác giả: Aarts, Bas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415/.018 | 2 22] (4).

198. Cognitive grammar

Tác giả: Taylor, John R.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (6).

199. Sociocultural theory and the genesis of second language development

Tác giả: Lantolf, James P; Thorne, Steven L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.93] (5).

200. Applied linguistics

Tác giả: -- American Association for Applied Linguistics; British Association for Applied Linguistics; International Association of Applied Linguistics

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: [London, Eng.] : Oxford University Press, (2001)-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (6).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714