GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 670 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Principle & practice in applied linguistics : studies in honour of H. G. Widdowson

Tác giả: Cook, Guy; Seidlhofer, Barbara; Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418 | 2 20] (6).

22. Pragmatics

Tác giả: Yule, G; Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

23. Understanding pragmatics

Tác giả: Verschueren, Jef.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (5).

24. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (6).

25. Discourse

Tác giả: Cook, Guy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.7/1] (3).

26. Linguistics

Tác giả: Widdowson, H. G. |q (Henry George).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410 | 2 21] (4).

27. Understanding semantics

Tác giả: Loner, Sebastian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (4).

28. Optimality theory : phonology, syntax, and acquisition

Tác giả: Dekkers, Joost; Leeuw, Frank Reinoud Hugo van der; Weijer, Jeroen Maarten van de.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415/.01] (1).

29. Patterns of lexis in text

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425.2] (5).

30. Semantic analysis : a practical introduction

Tác giả: Goddard, Cliff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [U.K.] ; New York : Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (4).

31. Corpus, concordance, collocation

Tác giả: Sinclair, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (5).

32. Pidgins and Creoles : an introduction

Tác giả: Singh, Ishtla.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.22] (4).

33. Phonetics : the science of speech

Tác giả: Ball, Martin J. (Martin John); Rahilly, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414.8] (7).

34. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (5).

35. The phonology of English as an international language : new models, new norms, new goals

Tác giả: Jenkins, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (7).

36. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (4).

37. Teaching American English pronunciation

Tác giả: Avery, Peter; Ehrlich, Susan (Susan Lynn).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [421.54] (5).

38. Language and culture

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, OX : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (8).

39. English in its social contexts : essays in historical sociolinguistics

Tác giả: Machan, Tim William; Scott, Charles T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.4/4/0917521] (4).

40. Cultural awareness

Tác giả: Tomalin, Barry; Stempleski, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71 | 2 20] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714