GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. American English File : Starter second edition : Online Practice

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. American English File 2 : Starter second edition : Online Practice

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. American English File 1 : Second edition : Online Practice

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. American English File 3 : Second edition : Online Practice

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. American English File : Starter second edition : Teacher's Book

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. American English File 2 : second edition : Teacher's Book

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. American English File 3 : second edition : Teacher's Book

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. American English File 1 : Second edition

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

9. American English File : Starter Second edition

Tác giả: Latham-Koenig,Christina.

Ấn bản: First publishedKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK: Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714