GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Headway : Intermediate. Student's book

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

2. Headway : Intermediate. Pronunciation

Tác giả: Soars, John; Bowler, Bill; Cunningham, Sarah; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24 | 2 20] (1).

3. Headway : Intermediate. Teacher's book

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4 | 2] (1).

4. Headway academic skills : listening, speaking, and study skills: Level 1: Student's book

Tác giả: ; Pathare, Emma; Pathare, Gary; Soars, Liz; John, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. Headway Academic skills : listening, speaking, and study skills : Level 2 : Teacher's guide

Tác giả: Philpot, Sarah; Lesley Curnick; Soars, Liz; Soars,John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

6. Academic skills : reading, writing and study skills : Level 2 : Student's book

Tác giả: Philpot, Sarah; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. Headway Academic skills : reading, writing, and study skills : Level 2 : Teacher's guide

Tác giả: Philpot, Sarah; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. Academic skills : listening, speaking, and study skills : Level 3 : Student's book

Tác giả: Harrison, Richard; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. Academic skills : listening, speaking, and study skills. Level 3, Teacher's guide

Tác giả: Hobbs, Sue; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Headway Academic skills : listening, speaking, and study skills : Level 3 :Teacher's guide

Tác giả: Hobbs, Sue; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

11. Academic skills : reading, writing, and study skills : Level 3 : Student's book

Tác giả: ; Philpot, Sarah; Lesley Curnick; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. Headway academic skills : reading, writing and study skills : Level 3 : Teacher's guide

Tác giả: Philpot, Sarah; Curnick, Lesley; Soars, Liz; Soars, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

13. Headway academic skills : listening, speaking, and study skills: Level 1: Teacher's guide

Tác giả: ; Pathare, Emma; Pathare, Gary; Soars, Liz; John, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

14. Headway Pre-intermediate

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz; Meakin, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991-1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Headway Pre-intermediate Teacher's book

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz; Meakin, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991-1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. Headway pre-intermediate Workbook

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Juvenile; Xuất bản: Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (1).

17. Headway Pre-intermediate Workbook

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz; Meakin, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991-1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Headway Intermediate. Student's book

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (2).

19. Headway Intermediate. Teacher's book

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (2).

20. Headway Intermediate. Workbook

Tác giả: Soars, John; Soars, Liz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1986Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714