GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 22 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cultural awareness

Tác giả: Tomalin, Barry; Stempleski, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71 | 2 20] (3).

2. Newspapers

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1993 (1994 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (6).

3. Conversation

Tác giả: Nolasco, Rob; Arthur, Lois.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428007] (11).

4. Learner-based teaching

Tác giả: Campbell, Colin; Kryszewska, Hanna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (3).

5. Literature

Tác giả: Duff, Alan; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24] (4).

6. Writing

Tác giả: Hedge, Tricia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.042/024372] (4).

7. Class readers

Tác giả: Greenwood, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

8. Role play

Tác giả: Ladousse, Gillian Porter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.7/1] (10).

9. Video

Tác giả: Cooper, Richard; Lavery, Mike; Rinvolucri, Mario.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.34] (1).

10. Class readers

Tác giả: Greenwood, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

11. Vocabulary

Tác giả: Morgan, John; Rinvolucri, Mario.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986 (1987 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (1).

12. Conversation

Tác giả: Nolasco, Rob; Arthur, Lois.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428007] (2).

13. Exam classes

Tác giả: May, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280071] (6).

14. Conversation

Tác giả: Nolasco, Rob; Arthur, Lois.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.007] (2).

15. Learner-based teaching

Tác giả: Campbell, Colin; Kryszewska, Hanna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (4).

16. Writing

Tác giả: Hedge, Tricia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.042/024372] (1).

17. Role play

Tác giả: Ladousse, Gillian Porter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.7/1] (3).

18. Video

Tác giả: Cooper, Richard; Lavery, Mike; Rinvolucri, Mario.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.34] (1).

19. Vocabulary

Tác giả: Morgan, John; Rinvolucri, Mario.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986 (1987 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (1).

20. Classroom dynamics

Tác giả: Hadfield, Jill.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.7] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714