GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 38 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Class readers

Tác giả: Greenwood, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

2. The star zoo

Tác giả: Gilbert, Harry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6 | 2 19] (1).

3. The piano

Tác giả: Border, Rosemary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6 | 2 19] (1).

4. The elephant man

Tác giả: Vicary, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6 | 2 19] (1).

5. The monkey’s paw

Tác giả: Jacobs, W. W. (William Wymark); Mowat, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

6. Well read 1 : Skills and strategies for reading

Tác giả: Blass, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

7. Well read 1 : Skills and strategies for reading : Instructor's Pack

Tác giả: Blass, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

8. Well read 2 : Skills and strategies for reading

Tác giả: Wiederholt, Karen; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

9. Well read 2 : Skills and strategies for reading : Instructor's Pack

Tác giả: Wiederholt, Karen; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

10. Well read 3 : Skills and strategies for reading : Instructor's Pack

Tác giả: Wiederholt, Karen; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

11. Well read 3 : Skills and strategies for reading : Instructor's Pack

Tác giả: Wiederholt, Karen; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

12. Well read 4 : Skills and strategies for reading

Tác giả: Wiederholt, Karen; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

13. Select readings : Teacher-approved readings for today's students : Intermediate

Tác giả: Lee, Linda; Gundersen, Erik.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

14. Intermediate stories for reproduction

Tác giả: Hill, L. A. (Leslie Alexander).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Juvenile; Xuất bản: London ; New York : Oxford University Press, 1970, c1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Advanced stories for reproduction

Tác giả: Hill, L. A. (Leslie Alexander).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Juvenile; Xuất bản: London ; New York : Oxford University Press, 1970, c1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. A midsummer night's dream and other stories from Shakespeare's plays

Tác giả: Shakespeare, William; Foulds, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Hong Kong ; Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

17. African adventure

Tác giả: Iggulden, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1988Trạng thái: Không có ĐKCB

18. African adventure

Tác giả: Iggulden, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

19. City of lights

Tác giả: Vicary, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (1).

20. Finn's business

Tác giả: Rabley, Stephen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714