GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A university course in English grammar

Tác giả: Downing, Angela; Locke, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

2. Communicative language testing

Tác giả: Weir, Cyril J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0076] (3).

3. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

4. English for information systems

Tác giả: Hick, Steve.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4/024658] (1).

5. Language teachers at work : a description of methods

Tác giả: Peck, Antony.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York ; London : Prentice Hall, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

6. Professional writing : a short course in writing skills for work

Tác giả: Baddock, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.066651] (1).

7. Executive skills

Tác giả: Minkoff, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.06] (1).

8. Communicative language testing

Tác giả: Weir, Cyril J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0076] (2).

9. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

10. Using idioms : A learner's guide

Tác giả: Heaton, J.B. (John Brian); Noble, T. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (1).

11. Professional writing : A short course in writing skills for work

Tác giả: Baddock, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.066651] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714