GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A history of the English language

Tác giả: Baugh, Albert Croll; Cable, Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.9] (5).

2. Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy

Tác giả: Brown, H. Douglas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (4).

3. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

4. Language teachers at work : a description of methods

Tác giả: Peck, Antony.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York ; London : Prentice Hall, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

5. Second language acquisition in context

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall International, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

6. Language teaching methodology : a textbook for teachers

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

7. Principles and practice in second language acquisition

Tác giả: Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall International, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

8. Understanding language classrooms : a guide for teacher-initiated action

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

9. Language teaching methodology : a textbook for teachers

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.007] (1).

10. Learner strategies in language learning

Tác giả: Rubin, Joan; Wenden, Anita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs(N.J.) ; London : Prentice/Hall International, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.007] (1).

11. Learner strategies for learner autonomy : planning and implementing learner training for language learners

Tác giả: Wenden, Anita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714