GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Writing up research : experimental research report writing for students of English

Tác giả: Weissberg, Robert; Buker, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Regents, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (4).

2. The reader's journal : authentic readings for writers

Tác giả: Rentz, Mark D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Regents/Prentice Hall, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.0427] (1).

3. A Reader for college writers : rhetorical methods and models

Tác giả: Loewe, Ralph E.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.0427] (1).

4. Mastering writing essentials

Tác giả: Macdonald, Andrew; Macdonald, Gina.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Regents, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. Models for clear writing

Tác giả: Donald, Robert B.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.0427] (1).

6. Share your paragraph : an interactive process approach to writing

Tác giả: Rooks, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

7. Share your paragraph : an interactive approach to writing

Tác giả: Rooks, George.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Regents, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

8. The Prentice Hall guide for college writers

Tác giả: Reid, Stephen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. Writing efficiently : A step by step composition course

Tác giả: Seale, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.0427] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714