GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 348 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
201. 이바나 : 배수아장편소설 = Ibana : Pae Su-a changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 배수아[Su-a Pae].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Imago, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

202. 베네치아에서만난사람 : 서정인소설집 = Penech'ia esŏ mannan saram : Sŏ Chŏng-in sosŏlchip

Tác giả: 서정인[Chŏng-in Sŏ].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Chakka Chŏng-sin, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.734.

203. 사랑 을 선택 하는 특별 한 기준 : 김 형경 장편 소설 = Sarang ŭl sŏnt'aek hanŭn t'ŭkpyŏl han kijun : Kim Hyŏng-gyŏng changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 김 형경[Hyŏng-gyŏng Kim].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Munidang, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 895.735.

204. 사슴벌레여자 : 윤대녕장편소설 =Sasŭm pŏlle yŏja : Yun Tae-nyŏng changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 윤대녕[Tae-nyŏng Yun].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Irum, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

205. 성자들의 마을

Tác giả: 김정빈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 세계사, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.734.

206. 국화꽃향기 = Kukhwakkot hyanggi

Tác giả: 김하인[Ha-in Kim].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saenggak ŭi Namu, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 895.735.

207. 내마음의자전거소리 = Nae maŭm ŭi chajŏn'gŏ sori

Tác giả: Chae-jin Kim; Chae-jin Kim; Yŏn-hae Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saenggak ŭi Namu, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.734.

208. 붉은손클럽 : 배수아소설 = Pulgŭn son kŭllŏp : Pae Su-a sosŏl

Tác giả: 배수아[Su-a Pae].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Haenaem, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

209. 동물원킨트 = Tongmurwŏn k'int'ŭ

Tác giả: 배수아[Su-a Pae].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Igasŏ, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

210. 바이올렛 : 신경숙장편소설 = Paiollet ; Sin Kyŏng-suk changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 신경숙[Kyŏng-suk Sin].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Munhak Tongne, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

211. 국어과선생님이뽑은한국고전소설47선 = Kugŏkwa sŏnsaengnim i ppobŭn Han'guk kojŏn sosŏl 47-sŏn

Tác giả: Chi-wŏn Pak; Man-jung Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Buk aen Buk, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.73071.

212. 모두 아름다운 아이들 : 최 시한 연작 소설 = Modu arŭmdaun aidŭl : Ch'oe Si-han yŏnjak sosŏl

Tác giả: 최 시한.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과 지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

213. 까라마조프씨네 형제들(상) = Kkaramajop'ŭ ssine hyŏngjedŭl : P'yodorŭ Mihaillobich'i Dosŭttoyep'ŭsŭkki changp'yŏn sosŏl

Tác giả: Fyodor Dostoyevsky; Tae-u Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏllin Ch'aektŭl, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.73.

214. 어두운상점들의거리 : 파트릭모디아노장편소설 = Ŏduun sangjŏmdŭl ŭi kŏri : P'at'ŭrik Modiano changp'yŏn sosŏl

Tác giả: Patrick Modiano.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 843.914.

215. 꼬마 니콜라 = Kkoma Nik'olla

Tác giả: Goscinny; Jean-Jacques Sampé; Sŏn-yŏng Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 1999-2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 843.914.

216. 우리시대의소설가 / 숲속의방 / 강석경 ; 外 = Uri sidae ŭi sosŏlga / Supsok ŭi pang / Kang Sŏk-gyŏng ; oe

Tác giả: 조성기; 강석경.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 동아출판사, Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

217. 자전거를타고 / 민꽃소리 / 유익서 ; 外 = Chajŏn'gŏ rŭl t'ago

Tác giả: 김채원; 유익서.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 동아출판사, Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

218. 천마총가는길外 = Ch'ŏnmach'ong kanŭn kil oe

Tác giả: 양귀자.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 동아출판사, Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

219. 짐승의시간外 = Chimsŭng ŭi sigan oe

Tác giả: 김원우.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 동아출판사, Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

220. 김강사와T교수 = Kim kangsa wa T'i Kyosu

Tác giả: Chin-o Yu; Hyo-sŏk Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Tonga Ch'ulp'ansa, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.733.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714