GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1591 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
601. Le Chien qui a vu Dieu

Tác giả: Buzzati, Dino; Breitman, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

602. Le Désert des Tartares : Roman

Tác giả: Buzzati, Dino; Arnaud, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Le Livre de poche, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

603. L'Étranger

Tác giả: Camus, Albert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

604. L'Étranger

Tác giả: Camus, Albert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

605. La chute

Tác giả: Camus, Albert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

606. L'Or : La merveilleuse histoire du général Johann August Suter

Tác giả: Cendrars, Blaise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

607. La grande vie : suivi de Peuple du ciel

Tác giả: Clézio, J.M.G. Le.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

608. Les Possédés II

Tác giả: Dostoïevski; Schloezer, Boris de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1955Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 891.73.

609. Le Comte de Monte Cristo

Tác giả: Dumas, Alexandre; Beaumont, Pierre de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

610. Salambô

Tác giả: Flaubert, Gustave; Beaumont, Pierre de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

611. Le Capitaine fracasse

Tác giả: Gautier, Theophile; Beaumont, Pierre de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

612. Le Vieil homme et la mer

Tác giả: Hemingway, Ernest.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

613. 당신의 조각들 : 소설집 = Tangsin ŭi chogaktŭl : sosŏljip

Tác giả: 타블로, 1980-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학동네, Munhak Tongne, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: .

614. 그림자자국 : 이영도판타지장편소설. Kŭrimja chaguk : Yi Yŏng-do p'ant'aji changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 이영도, 1972- ; Yŏng-do Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 황금가지, Hwanggŭm Kaji, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

615. 침 이 고인다 : 김 애란 소설집 =Ch'im i koinda : Kim Ae-ran sosŏljip

Tác giả: 김애란, 1980- author. ; Ae-ran KimCho.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

616. Notre-Dame de Paris

Tác giả: Hugo, Victor; Beaumont, Pierre de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

617. Les naufrages du soleil

Tác giả: Lartéguy, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : J'ai Lu, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

618. Quatre-vingt-treize II : la tourque

Tác giả: Hugo, Victor; Beaumont, Pierre de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

619. Graziella

Tác giả: Lamartine, Alphonse de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Milano : Sonzogno, 1883Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

620. Le chemin de Rungis

Tác giả: Léourier, Christian; Mignon, Philippe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Gallimard, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714