GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 537 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
201. 우리 고전 소설 한마당 : 중 고생 이 꼭 읽어야 할 고전 소설 37선 = Uri kojŏn sosŏl hanmadang : chung kosaeng i kkok ilgŏya hal kojŏn sosŏl 37-sŏn

Tác giả: 박지원; 이 재옥; 박 무형.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Hyemun Sŏgwan, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 895.7309.

202. 고래 : 천명관장편소설 = Korae : Ch'ŏn Myŏng-gwan changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 천명관[Myŏng-gwan Ch'ŏn].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 문학동네, Munhak Tongne, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

203. 중고생 이 꼭 읽어야 할 한국 단편 소설 65 = Chunggosaeng i kkok ilgŏya hal Han'guk tanp'yŏn sosŏl 65

Tác giả: Wan-sŏ Pak.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 리베르, Liberŭ, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

204. 봉순이언니 : 공지영장편소설 = Pongsuni ŏnni : Kong Chi-yŏng changp'yŏn sosŏl

Tác giả: 공지영[Chi-yŏng Kong].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 푸른숲, P'urŭn Sup, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: .

205. 세계 최고 의 여행기 열하 일기 = Segye ch'oego ŭi yŏhaenggi yŏrha ilgi

Tác giả: Chi-wŏn Pak; Mi-suk Ko; Chin-suk Kil; P'ung-gi Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 895.762.

206. 삼대 : 염 상섭 장편 소설 = Samdae : Yŏm Sang-sŏp changp'yŏn sosŏl

Tác giả: Sang-sŏp Yŏm; Ho-ung Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 문학 과 지성사, Munhak kwa Chisŏngsa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

207. 아동문학 이해와 창작의 실제

Tác giả: 김자연 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 청동거울, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

208. 세계의 교양을 읽는다 1 - 종합편

Tác giả: 최병권.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 휴머니스트, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

209. 참 아름다운 당신 = Ch'am arŭmdaun tangsin

Tác giả: 도 종환.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Uri Kyoyuk, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 951.95.

210. 감성사전 (感性辭典) = Kamsŏng sajŏn (Kamsŏng sajŏn)

Tác giả: 李外秀[Oe-su Yi].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 동숭동, Tongsungdong, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

211. 사과 는 잘 해요 = Sagwa nŭn chal haeyo

Tác giả: 이 기호.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Hyŏdae Munhak, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: 895.735.

212. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 3: 삼국시대(하)

Tác giả: 김미영 지음; 이현세 그림; 한국역사연구회 감수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

213. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 4: 남북국 시대

Tác giả: 김미영.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

214. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 5

Tác giả: 김미영.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

215. 인연 = Inyŏn

Tác giả: 피 천득.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Saemt'ŏ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 895.745.

216. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 6: 고려시대(하)

Tác giả: 김미영.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

217. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 8: 조선시대(중)

Tác giả: 유경원 , 권민정 지음; 한국역사연구회 감수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

218. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 9: 조선시대(하)

Tác giả: 유경원 , 권민정 지음; 한국역사연구회 감수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

219. 이현세의 만화 한국사 바로 보기. 10: 일제 강점기와 광복

Tác giả: 유경원 , 권민정 지음; 한국역사연구회 감수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 녹색지팡이, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

220. 비밀이생겼어요 = Pimil i saenggyŏssŏyo

Tác giả: 이현지음[Hyŏn Yi]; 민은경그림.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 채우리, 학산문화사, Ch'aeuri, Haksan Munhwasa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714