GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 한국문화와 한국인 = Han'guk munhwa wa Han'gugin

Tác giả: 국제한국학회 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. 고민 하는 힘 = Komin hanŭn him

Tác giả: 강 상중.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 사계절, Sagyejŏl, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 임 꺽정, 길 위 에서 펼쳐 지는 마이너리그 의 향연 : 고 미숙 의 유쾌 한 임 꺽정 읽기 = Im Kkŏk-chŏng, kil wi esŏ p'yŏlch'yŏ chinŭn mainŏrigŭ ŭi hyangyŏn : Ko Mi-suk ŭi yuk'wae han Im Kkŏk-chŏng ilki

Tác giả: 고 미숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 조선 생활관 1 = [Living in Chosun = Chosŏn saenghwalgwan = Living in Chosun ]

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2003-2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 06 = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 07 = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 08 = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms / = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 01 = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 02 = Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 03 = [ Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms]

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 발해・가야생활관 : 잊혀진나라, 잊혀진삶을찾아서 04 = [Living in the lost kingdoms = Parhae, Kaya saenghwalgwan : ich'yŏjin nara, ich'yŏjin sam ŭl ch'ajasŏ = Living in the lost kingdoms]

Tác giả: -- Hanʼguk Saenghwalsa Pangmulgwan Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 사계절, Sagyejŏl, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714