GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1010 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Real Writing 1, with answers

Tác giả: Palmer, Graham; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

2. Cambridge first certificate in English. examination papers from University of Cambridge ESOL examinations. 7

Tác giả: -- University of Cambridge. ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2005Nhan đề song song: First certificate in English; FCE examination papers with answers Cambridge ESOL.Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Cambridge IELTS. examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages. 7

Tác giả: -- University of Cambridge. Local Examinations Syndicate

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : New York : Cambridge University Press, c2009Nhan đề song song: IELTS 7; IELTS examination papers with answers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. Clear speech : pronunciation and listening comprehension in North American English : student's book

Tác giả: Gilbert Judy Bogen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Complete first certificate : Student's Book with answers

Tác giả: Brook-Hart, Guy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008Nhan đề song song: Cambridge complete first certificate.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5).

6. A history of the English language

Tác giả: Hogg, Richard M; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

7. Adjunct adverbials in English

Tác giả: Hasselgrd, Hilde.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (3).

8. A student's introduction to English grammar

Tác giả: Huddleston, Rodney D; Pullum, Geoffrey K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

9. An introduction to English sentence structure

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

10. An introduction to language and linguistics

Tác giả: Fasold, Ralph W; Connor-Linton, Jeff.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (3).

11. Analysing English sentences : a minimalist approach

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

12. Cambridge Certificate in Advanced English 2 : with answers : official examination papers from University of Cambridge ESOL examinations

Tác giả: -- University of Cambridge. ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. Analysing sociolinguistic variation

Tác giả: Tagliamonte, Sali.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44072] (1). ĐKCB khác: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44072] (2 ).

14. Analyzing syntax : a lexical-functional approach

Tác giả: Kroeger, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

15. Cambridge Certificate in Advanced English. 3. 3

Tác giả: -- University of Cambridge. ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2009Nhan đề song song: Certificate in Advanced English; CAE examination papers..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. Apposition in contemporary english

Tác giả: Meyer, Charles F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] Cambridge University Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

17. Argument realization

Tác giả: Levin, Beth; Hovav, Malka Rappaport.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415.6] (3).

18. Bilingual speech : a typology of code-mixing

Tác giả: Muysken, Pieter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (3).

19. British or American English? : a handbook of word and grammar patterns

Tác giả: Algeo, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

20. Cognitive linguistics

Tác giả: Croft, William; Cruse, D. A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, c2004Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (6).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714