GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Grammar in context : proficiency level English

Tác giả: Gethin, Hugh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (8).

2. The lexical syllabus : an new approach to language teaching

Tác giả: Willis, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins ELT, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24] (4).

3. Teaching English to children : from practice to principle

Tác giả: Moon, Jayne; Brumfit, Christopher; Tongue, R.K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins ELT, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.6521044 | 2 20] (6).

4. A room with a view

Tác giả: Morris, Margery; Forster, E. M. (Edward Morgan).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

5. An American tragedy

Tác giả: Lowe, Sally; Dreiser, Theodore.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

6. Dangerous earth

Tác giả: Homeshaw, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

7. Emma & I

Tác giả: Huggins, Viola; Hocken, Sheila; Strudwick, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

8. Dangerous earth

Tác giả: Homeshaw, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1984Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Fastline UK

Tác giả: Shaw, Jane Home.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Collins ELT, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

10. Is that it?

Tác giả: Geldof, Bob; Morris, Margery.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

11. Japan : islands in the mist

Tác giả: Milward, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. Sons and lovers

Tác giả: Lawrence, D. H. (David Herbert); Morris, Margery.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.6] (2).

13. Sons and lovers

Tác giả: Lawrence, D. H. (David Herbert); Morris, Margery.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.6] (1).

14. Roadie

Tác giả: Banks, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

15. The dark frontier

Tác giả: Ambler, Eric; Haill, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.6] (1).

16. The Grey Rider

Tác giả: Rabley, Stephen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Collins ELT, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

17. The man with three fingers

Tác giả: Tully, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Collins ELT, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

18. The magic garden

Tác giả: Cripwell, K R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714