GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 90 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ready for CAE: suitable for the updated CAE exam

Tác giả: Norris Roy ; French Amanda; Sunderland Peter ; Claire Morris.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford Macmillan Education 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Teaching reading skills in a foreign language

Tác giả: Nuttall, Christine E. (Christine Elizabeth).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007/1] (6).

3. Uncovering CLIL : content and language integrated learning in bilingual and multilingual education

Tác giả: Mehisto, Peeter; Frigols, María Jesús; Marsh, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24 | 2 22] (6).

4. An a-z of ELT : a dictionary of terms and concepts used in English language teaching

Tác giả: -- Thornbury, Scott, 1950-

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

5. 500 activities for the primary classroom: Immediate Ideas and Solutions

Tác giả: Read, Carol.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford: Macmillan Education, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

6. Business vocabulary builder : Intermediate to upper-intermediate: the words & phrases you need to succeed

Tác giả: Emmerson, Paul; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan education, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

7. Business english handbook advanced : The whole of business in one book

Tác giả: Emmerson, Paul; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford: Macmillan Education, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

8. Communicate. 1, B1 : listening & speaking skills coursebook

Tác giả: Pickering, Kate.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Macmillan Education 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

9. Business builder : intermediate teacher's resource: Modules 7, 8, 9: Company, products and customer relations: Negotiations

Tác giả: Emmerson, Paul; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : MacMillan Education, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

10. Business builder : Intermediate teacher's resource: Modules 4, 5, 6: Discussions an meetings: Business correspondence: Business reports

Tác giả: Emmerson, Paul; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

11. Direct to IELTS : Student's Book with Key

Tác giả: .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Macmillan Education 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

12. Campaign : English for law enforcement: Student's book with self-study CD-ROM

Tác giả: Boyle, Charles; Chersan, Ileana.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4).

13. Campaign : English for law enforcement : Teacher's book

Tác giả: Richardson, Karen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. English reading and comprehension : Teacher's book

Tác giả: Gordon, Ian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Macmillan Education, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Learning teaching : the essential guide to English language teaching

Tác giả: Scrivener, Jim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

16. Macmillan English grammar in context : advanced : with key

Tác giả: Vince, Michael; Kevin, McNicholas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. Macmillan english grammar in context: intermediate : with key

Tác giả: Vince, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan education, imp, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. Writing sentences : the basics of writing : Student Book

Tác giả: E Zemach, Dorothy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. Writing Paragraphs : from sentence to paragraph : Student Book

Tác giả: E Zemach, Dorothy; Islam, Carlos.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Writing Paragraphs : From sentence to paragraphs : Student Book

Tác giả: E Zemach, Dorothy; Islam, carlos.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Macmillan Education, 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714