GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 53 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 한국능력인중시험 완벽 준비서

Tác giả: Yimunseong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si: 넥서스 ; 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. 서바이벌 탑건 126

Tác giả: 김, 영만; 김,영만; 최,승옥.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 서, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [741.5] (2).

3. 왜? 궁금증으로 배우는 세계사

Tác giả: 김, 현정.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 서울, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [909] (1).

4. 사탕을 입에 문 다영이(6가지 이야기가 있는 테마동화)

Tác giả: Gimgyeongsin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 한국독서지도회; 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 탈무드(숨은 그림 찾기)

Tác giả: Gimgiwon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 도서출판나래(이찬근); 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 고전으로 향하는 창-수능 문학 컬렉션 1

Tác giả: Gangnam-gu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 출판사 : 대한교과서, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 다윈코드: 변화가 늦으면 모든 것을 잃는다

Tác giả: 김영한; 류재운.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 넥서 스BIZ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 국어능력인증시험 완벽준비서

Tác giả: Yimunseong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si: 넥서스; 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 부모와 자녀가 꼭 함께 가봐야 할 - 대한민국 베스트 여행지

Tác giả: 백, 남천.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 서울, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (2).

10. 지란지교를 꿈꾸며

Tác giả: 유, 안진. [Yu, An-jin ].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 서정시학, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 한국어 문법 / Han'gugŏ munpŏp

Tác giả: 이, 익섭.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 서울 대학교 출판부, Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

12. 고구려 벽화가 들려주는 이야기 : 유네스코 세계 문화유산

Tác giả: 단, 행본.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 서울 : 채우리, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [751.7] (2).

13. 철학과굴뚝청소부 : 데카르트에서들뢰즈까지, 근대철학의경계들 = Ch'ŏrhak kwa kulttuk ch'ŏngsobu : Dek'arŭt'ŭ esŏ Dŭlroejŭ kkaji, Kŭndae ch'ŏrhak ŭi kyŏnggyedŭl

Tác giả: Chin-gyŏng Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 도서출판 그린비, Tosŏ Ch'ulp'an Kŭrinbi, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 도시 아이들의 행복한 시골살이 산촌유학 - 인터넷교보문고

Tác giả: 이현숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 도서출판 그린비, Tosŏ Ch'ulp'an Kŭrinbi, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Enjoy 서울 : No plan! no problem!

Tác giả: Chi-sŏn Ku.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 넥서스 Books, Neksŏsŭ Books, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 바람의 여행자 : 길 위에서 받아적은 몽골

Tác giả: 이, 용한; Kyŏngbuk Taehakkyo; Ullŭngdo Tokto Yŏn'guso.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 넥서스 , 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [951.7] (1).

17. 대한 민국 전문 변호사들 : 변호사들 이 뽑은 각 분야 최고 변호사 70인 = Taehan Min'guk chŏnmun pyŏnhosadŭl : pyŏnhosadŭl i ppobŭn kak punya ch'oego pyŏnhosa 70-in

Tác giả: Yŏng-hŭi Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 이가서, Igasŏ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. 춘추전국지 4

Tác giả: 김, 영수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 서해문집, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [813.6] (1).

19. 춘추전국지 3

Tác giả: 김, 영수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 서해문집, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [951.01] (1).

20. 정통 중국문화 (한권으로 읽는)

Tác giả: 서성.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea : 넥서스chinese, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714