GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 팜므 파탈치명적 여인들의 거부할 수 없는 유혹

Tác giả: 이명옥 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Soul-si : 시공사(시공아트), 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. 미술관 에서 오페라 를 만나다 : 오페라 와 명화, 영혼 을 움직이는 두 예술 의 만남 과 교감 = Misulgwan esŏ op'era rŭl mannada : op'era wa myŏnghwa, yŏnghon ŭl umjiginŭn tu yesul ŭi mannam kwa kyogam

Tác giả: 조 윤선 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, Sigongsa, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 한국단편문학선집 7

Tác giả: 김동화.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 시공사, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (1).

4. 제주도 : 바다와산이있어아름다운그곳 = Chejudo : pada wa san i issŏ arŭmdaun kŭ kot

Tác giả: 박동식.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, Sigongsa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 저스트고 강원도

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 저스트고 충청도

Tác giả: 김경현 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 저스트고 전라도

Tác giả: 김숙현 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 저스트고 경상도

Tác giả: 시공사 편집부 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 거꾸로, 희망 이다 : 혼돈 의 시대, 한국 의 지성 12인 에게 길 을 묻다 = Kŏkkuro, hŭimang ida : hondon ŭi sidae, Han'guk ŭi chisŏng 12-in ege kil ŭl mutta

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 시사 IN 북, Sisa IN Puk, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 거꾸로, 희망 이다 : 혼돈 의 시대, 한국 의 지성 12인 에게 길 을 묻다 = Kŏkkuro, hŭimang ida : hondon ŭi sidae, Han'guk ŭi chisŏng 12-in ege kil ŭl mutta

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 시사 IN 북, Sisa IN Puk, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 너는 99%의 가능성이다 : 전신애 전 美 차관보가 전하는 용기와 열정의 멘토링 = You are 99% potential = Nŏ nŭn 99% ŭi kanŭngsŏng ida : Chŏn Sin-ae chŏn Mi chʻagwanbo ka chŏnhanŭn yonggi wa yŏlchŏng ŭi mentʻoring

Tác giả: 지은이; 전신애.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : 시공사, Sigongsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 미당서정주시선집 = Midang Sŏ Chŏng-ju si sŏnjip

Tác giả: Chŏng-ju Sŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 시와시학사, Si wa Sihaksa, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714