GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 조선사 이야기 1: 태조부터 성종까지

Tác giả: 박영규 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 주니어김영사, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

2. 조선사 이야기 2 : 연산군부터 현종까지

Tác giả: 박, 영규.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 주니어김영사, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.7] (2).

3. 조선사 이야기 3: 연산군부터 현종까지

Tác giả: 박, 영규.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 주니어김영사, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.7] (1).

4. 어린이 조선 왕조 실록 = [Ŏrini Chosŏn wangjo sillok ]

Tác giả: -- 어린이 조선 왕조 실록 편찬 위원회 글 ; 전 병준 그림 ; 한국 역사 연구회 추천 및 감수. ; ; Ŏrini Chosŏn Wangjo Sillok P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.; Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 주니어 김영사, Chuniŏ Kimyŏngsa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714