GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 51 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. An introduction to functional grammar

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; Baltimore, Md., USA : E. Arnold, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (7).

2. Introducing transformational grammar : from principles and parameters to minimalism

Tác giả: Ouhalla, Jamal.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : E. Arnold ; Copublished in the U.S.A by Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

3. The functional analysis of English : a Halliday an approach

Tác giả: Bloor, Thomas; Bloor, Meriel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Edward Arnold, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (5).

4. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

5. Syntactic theory : a unified approach

Tác giả: Borsley, Robert D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

6. Language and the lexicon : an introduction

Tác giả: Singleton, D. M. (David Michael).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413] (2).

7. Introducing functional grammar

Tác giả: Thompson, Geoff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St Martin's Press, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (7).

8. Working with functional grammar

Tác giả: Martin, J. R; Matthiessen, Christian M. I. M; Painter, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Arnold, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

9. A cultural history of the English language

Tác giả: Knowles, Gerald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420/.9] (4).

10. Understanding pragmatics

Tác giả: Verschueren, Jef.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (5).

11. Inside language

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Arnold, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (3).

12. Doing pragmatics

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Arnold, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

13. Language in literature : an introduction to stylistics

Tác giả: Toolan, Michael J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.001/4] (2).

14. Projects in linguistics : a practical guide to researching language

Tác giả: Wray, Alison; Bloomer, Aileen; Trott, Kate.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.7/2] (4).

15. Understanding semantics

Tác giả: Loner, Sebastian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (4).

16. Pidgins and Creoles : an introduction

Tác giả: Singh, Ishtla.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.22] (4).

17. Phonetics : the science of speech

Tác giả: Ball, Martin J. (Martin John); Rahilly, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414.8] (7).

18. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (5).

19. Gimson’s Pronounciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Arnold, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (7).

20. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714