GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 86 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Grammar in context : proficiency level English

Tác giả: Gethin, Hugh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (8).

2. Public Speaking

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Britain : Collins, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.5] (6).

3. Collins dictionary of business

Tác giả: Pass, C. L.

Ấn bản: Rev. 3rd edKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Glasgow : Collins, 2005Nhan đề song song: Collins internet-linked dictionary of business.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [650.03] (6).

4. Collins dictionary of sociology

Tác giả: Jary, David; Jary, Julia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Glasgow : Collins, 2005Nhan đề song song: Collins internet-link dictionary of sociology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [301.03] (6).

5. English learner's dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1989Nhan đề song song: COBUILD English learner's dictionary : helping learners with real English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (2).

6. Collins COBUILD English language dictionary

Tác giả: Sinclair, John (John M.).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1987Nhan đề song song: Collins COBUILD English language dictionary : helping learners with real English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (1).

7. The lexical syllabus : an new approach to language teaching

Tác giả: Willis, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins ELT, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24] (4).

8. Exciting ideas for frazzled teachers : a survival package for teachers of creative writing

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Brookvale : Collins Educational, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (2).

9. High road to China : a novel

Tác giả: Cleary, Jon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

10. Teaching English to children : from practice to principle

Tác giả: Moon, Jayne; Brumfit, Christopher; Tongue, R.K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins ELT, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.6521044 | 2 20] (6).

11. The black camels of Qashran

Tác giả: Johnston, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.9/14] (1).

12. Collins CoBUILD essential English dictionary

Tác giả: Sinclair, John, (John M.).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (2).

13. Public Speaking

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: US: Collins, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

14. Nature of Australia: A portrait of the island continent

Tác giả: Vandenbeld, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia: Collins Australia, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Intermediate English grammar

Ấn bản: New ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24] (3).

16. Collins COBUILD English grammar

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (3).

17. Grammar and vocabulary practice

Tác giả: Hillier, Elsa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins Educational, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4/0245] (1).

18. Listening comprehension and note-taking course

Tác giả: James, K; Jordan, R. R; Matthews, A. J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London [etc.] : Collins, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.3/4] (3).

19. Language for literature : a guide to language use, style and criticism

Tác giả: Walker, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins Educational, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (2).

20. A room with a view

Tác giả: Morris, Margery; Forster, E. M. (Edward Morgan).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Glasgow : Collins ELT, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714