GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 33 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A glossary of morphology

Tác giả: Bauer, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

2. An introduction to English syntax

Tác giả: Miller, J. E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

3. An Introduction to English Morphology / Laurie Bauer

Tác giả: Bauer, L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

4. An introduction to English morphology : words and their structure

Tác giả: Carstairs-McCarthy, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

5. Pragmatics : a multidisciplinary perspective

Tác giả: Cummings, Louise.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (4).

6. Discourse analysis : an introduction

Tác giả: Georgakopoulou, Alexandra; Goutsos, Dionysis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

7. Critical discourse analysis and language cognition

Tác giả: O’Halloran, Kieran.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

8. Discourse in late modernity : rethinking critical discourse analysis

Tác giả: Chouliaraki, Lilie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

9. An introduction to applied linguistics : from practice to theory

Tác giả: Davies, Alan, Ph. D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (4).

10. Language and computers : a practical introduction to the computer analysis of language

Tác giả: Barnbrook, Geoff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (4).

11. Linguistics and the language of translation

Tác giả: Malmkj�r, Kirsten.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (6).

12. Saussure and his interpreters

Tác giả: Harris, Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.02] (6).

13. A glossary of applied linguistics

Tác giả: Davies, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.001/4 | 2 22] (4).

14. Sociolinguistic variation and change

Tác giả: Trudgill, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (4).

15. Language assessment and programme evaluation

Tác giả: Lynch, Brian K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0076] (6).

16. Materials evaluation and design for language teaching

Tác giả: McGrath, Ian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [42824071] (4).

17. Teaching literature in a second language

Tác giả: Parkinson, Brian; Thomas, Helen Reid.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [807.1] (4).

18. Linguistics and the language of translation

Tác giả: Malmkjµr, Kirsten.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (3).

19. Materials evaluation and design for language teaching

Tác giả: McGrath, Ian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.24071] (2).

20. Teaching literature in a second language

Tác giả: Parkinson, Brian, PGCE; Thomas, Helen Reid.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714