GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 162 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo dục đại học Việt Nam những hướng tiếp cận và giải pháp đổi mới , T. 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378597] (1).

2. Dictionnaire des locutions et proverbes français- vietnamiens = từ điển thành ngữ và tục ngữ Pháp -Việt

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (3).

3. Tiếng Pháp 12 : bắt đầu. Ban Khoa học xã hội

Tác giả: Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Văn Mạnh; Đào, Thế Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [440.76] (1).

4. Introducing Discourse Analysis : A textbook for senior students of English

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

5. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Bùi, Minh Toán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (4).

6. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 1

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Bùi, Minh Toán.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (2).

7. <99=Chín chín> phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (2).

8. Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm

Tác giả: Nguyễn, Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Trường Cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.3] (3).

9. Dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp; Nguyễn, Minh Thuyết; Đoàn, Thiện Thuật.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (2).

10. Giáo trình giản yếu về ngữ pháp văn bản

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Nguyễn, Thị Ngọc Diệu.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (2).

11. Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương

Tác giả: Kasevich, V.B; Trần, Ngọc Thêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (8).

12. Phong cách học văn bản

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

13. Tiếng Việt cho người nước ngoài = Vietnamese for foreigners

Tác giả: Nguyễn, Anh Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (1).

14. Translation : theory and practice = Dịch thuật : lý luận và thực tiễn

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H.: Giáo dục, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.02] (4).

15. Cơ sở văn hoá Việt Nam

Tác giả: Trần, Quốc Vượng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.095 97] (1).

16. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai, Ngọc Chừ; Hoàng, Trọng Phiến; Vũ, Đức Nghiệu.

Ấn bản: Tái bản lần 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

17. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 1

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

18. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 2

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

19. Ngữ pháp tiếng Việt : giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Dân.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

20. Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại : tài liệu dùng cho các trường ĐHSP, CĐSP, THSP, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên phổ thông và đại học

Tác giả: Thái, Duy Tuyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714