GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 140 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Assessing language ability in the classroom

Tác giả: Cohen, Andrew D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : Heinle & Heinle, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0076] (5).

2. Now hear this! : high beginning listening, speaking & pronunciation

Tác giả: Foley, Barbara H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, MA, U.S.A. : Heinle & Heinle, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3/4] (4).

3. Understanding language teaching : reasoning in action

Tác giả: Johnson, Karen E; Freeman, Donald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston ; London : Heinle & Heinle, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (5).

4. Teaching language : from grammar to grammaring

Tác giả: Larsen-Freeman, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : Thomson/Heinle, c2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280071] (5).

5. Second language teaching & learning

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (7).

6. Our lives, our stories

Tác giả: Hildebrand, Colleen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, MA : Heinle & Heinle, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

7. Past, present, and future : a reading-writing text

Tác giả: Gregg, Joan Young; Russell, Joan.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

8. Grammar dimensions : form, meaning, and use. Book 3

Tác giả: Thewlis, Stephen H; Larsen-Freeman, Diane.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pacific Grove : Heinle & Heinle Publishers, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

9. Grammar dimensions : form, meaning, and use. Book 4

Tác giả: Frodesen, Jan; Eyring, Janet; Larsen-Freeman, Diane.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pacific Grove : Heinle & Heinle Publishers, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

10. Grammar dimensions : form, meaning, and use. Book 2

Tác giả: Riggenbach, Heidi; Larsen-Freeman, Diane; Samuda, Virginia.

Ấn bản: Platinum ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pacific Grove : Heinle & Heinle Publishers, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (2).

11. Grammar dimensions : form, meaning, and use. Book 1

Tác giả: Badalamenti, Victoria; Larsen-Freeman, Diane; Stanchina, Carolyn Henner.

Ấn bản: Platinum ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pacific Grove : Heinle & Heinle Publishers, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (3).

12. Exploring second language reading : issues and strategies

Tác giả: Anderson, Neil J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : Heinle & Heinle, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428407] (2).

13. Visions : basic language and literacy

Tác giả: Linse, C; Yedlin, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Thomson Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

14. Visions : basic language and literacy. Assessment program

Tác giả: Linse, C; Yedlin, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

15. Visions : basic language and literacy. Activity book

Tác giả: Linse, C; Yedlin, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

16. Visions : basic language and literacy. Teacher Resource Book

Tác giả: Linse, C; Yedlin, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

17. Visions : language. Literature. Content

Tác giả: McCloskey, M.L; Stack, Lydia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

18. Visions : language. Literature. Content. Assessment program A

Tác giả: McCloskey, M.L; Stack, Lydia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (2).

19. Visions : language. Literature. Content. Activity book A

Tác giả: McCloskey, M.L; Stack, Lydia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

20. Visions : language. Literature. Content. Teacher edition

Tác giả: McCloskey, M.L; Stack, Lydia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714