GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 이 영화 를 보라

Tác giả: Mi-suk, Ko.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [791.4309519] (1).

2. 삐뽀 삐뽀 119 소아과 : 아기 가 아프면 엄마 는 알아요! = Ppippo ppippo 119 soakwa : agi ka ap'ŭmyŏn ŏmma nŭn arayo!

Tác giả: 하 정훈; 한 수정; 전 영미.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. 철학과굴뚝청소부 : 데카르트에서들뢰즈까지, 근대철학의경계들 = Ch'ŏrhak kwa kulttuk ch'ŏngsobu : Dek'arŭt'ŭ esŏ Dŭlroejŭ kkaji, Kŭndae ch'ŏrhak ŭi kyŏnggyedŭl

Tác giả: Chin-gyŏng Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 도서출판 그린비, Tosŏ Ch'ulp'an Kŭrinbi, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 도시 아이들의 행복한 시골살이 산촌유학 - 인터넷교보문고

Tác giả: 이현숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 도서출판 그린비, Tosŏ Ch'ulp'an Kŭrinbi, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 장자, 차이 를 횡단 하는 즐거운 모험 = Changja, ch'ai rŭl hoengdan hanŭn chŭlgŏun mohŏm

Tác giả: Sin-ju Kang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 세계 최고 의 여행기 열하 일기 [Segye ch'oego ŭi yŏhaenggi yŏrha ilgi ]

Tác giả: Chi-wŏn Pak; Mi-suk Ko; Chin-suk Kil; P'ung-gi Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.762] (2).

7. 책 읽기의 달인, 호모 부커스 = Ch'aek ilkki ŭi tarin, homo pŭk'ŏsŭ

Tác giả: 이, 권 우.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.45] (1).

8. 열하일기, 웃음과역설의유쾌한시공간 = Yŏrha-ilgi kŭ usŭm-gwa yŏksŏr-ŭi yuk'waehan si konggan

Tác giả: 선동기.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : Kŭrinbi, 2004Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.7309] (1).

9. 니체의 위험한 책, 차라투스트라는이렇게 말했다 = Nich'e ŭi wihŏmhan ch'aek, Ch'arat'usŭt'ŭra nŭn irŏk'e mal haetta

Tác giả: 고 병권. 고병권 지음. ; Pyŏng-gwŏn Ko; 정수영 그림.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. 나를 바꾸는 글쓰기 공작소 = Na rŭl pakkunŭn kŭlssŭgi kongjakso

Tác giả: Man-gyo Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : : 그린비 출판사 Kŭrinbi Ch'ulp'ansa, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [914.604] (1).

11. 세계 최고 의 여행기 열하 일기 = [Segye ch'oego ŭi yŏhaenggi yŏrha ilgi]

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

12. 종횡 무진 서양사 : 남 경태 의 역사 오딧세이 3부작 = [Chonghoeng mujin Sŏyangsa : Nam Kyŏng-t'ae ŭi yŏksa oditsei 3-pujak]

Tác giả: .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

13. 종횡 무진 서양사 : 남 경태 의 역사 오딧세이 3부작 = Chonghoeng mujin Sŏyangsa : Nam Kyŏng-t'ae ŭi yŏksa oditsei 3-pujak

Tác giả: Kyŏng-t'ae Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그린비, Kŭrinbi, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714