GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 560 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Market leader: pre-intermediate business English. Course book

Tác giả: Cotton,David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow Pearson Longman 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

2. A Comprehensive grammar of the English language

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

3. The meaning of syntax : a study in the adjectives of English

Tác giả: Ferris, D. Connor.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

4. Grammar and meaning : a semantic approach to English grammar

Tác giả: Jackson, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (6).

5. An introduction to English transformational syntax

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (3).

6. A communicative grammar of English

Tác giả: Leech, Geoffrey N; Svartvik, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

7. A Grammar of contemporary English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [London], Longman, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

8. Lexicon of Contemprary English

Tác giả: McArthur, Tom.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Longman, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (2).

9. A dictionary of stylistics

Tác giả: Wales, Katie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.02] (4).

10. Meaning in interaction : an introduction to pragmatics

Tác giả: Thomas, Jenny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1995 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

11. Text, discourse and context : representations of poverty in Britain

Tác giả: Meinhof, Ulrike Hanna; Richardson, Kay.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

12. English grammatical structure : a general syllabus for teachers

Tác giả: Alexander, L. G; Alexander, L. G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

13. Teaching and researching lexicography

Tác giả: Hartmann, R. R. K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413028] (5).

14. Phonology in English language teaching : an international approach

Tác giả: Pennington, Martha Carswell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [421.52] (7).

15. An introduction to spoken interaction

Tác giả: Stenstrom, Anna-Brita.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2] (7).

16. How to teach pronunciation

Tác giả: Kelly, G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (19).

17. Sounds English : A Pronounciation Practice Book

Tác giả: O’Connor, J. D; Fletcher, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

18. An introduction to phonology

Tác giả: Katamba, Francis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1989 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [414] (6).

19. Linguistic theory : the discourse of fundamental works

Tác giả: De Beaugrande, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.904] (3).

20. History of linguistics. Volume 1, The eastern traditions and linguistics

Tác giả: Lepschy, Giulio C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.9] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714