GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 101 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Practical English language teaching : speaking

Tác giả: M Bailey, Kathleen; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill/Contemporary, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. Practical English language teaching : Reading

Tác giả: Anderson, Neil J; Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw Hill ESL/ELT, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Practical English language teaching: Grammar

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. Input enhancement : from theory and research to the classroom

Tác giả: Wong, Wynne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (1).

5. IELTS for academic purposes : a short intensive course. Student's book

Tác giả: Mann, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill Education 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Anthropology : the exploration of human diversity

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [301] (4).

7. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (4).

8. Anthropology : the exploration of human diversity

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [301] (1).

9. Cultural anthropology

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306] (4).

10. How to design and evaluate research in education

Tác giả: Fraenkel, Jack R; Wallen, Norman E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370/.7/2] (6).

11. Making writing work : effective paragraphs

Tác giả: Kiefer, Kate.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (3).

12. Analyzing the curriculum

Tác giả: Posner, George J.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [37500973] (5).

13. Computer education for teachers : integrating technology into classroom teaching

Tác giả: Sharp, Vicki F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370] (6).

14. Multicultural education and the Internet : intersections and integrations

Tác giả: Gorski, Paul.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370117] (6).

15. Study skills for today's college student

Tác giả: Apps, Jerold W; Apps, Jerold W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1990Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1/70281] (1).

16. Understanding psychology

Tác giả: Feldman, Robert S. (Robert Stephen).

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw Hill, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [150] (1).

17. Psychology today : an introduction

Tác giả: Bootzin, Richard R.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [150] (1).

18. The writer's rhetoric and handbook

Tác giả: McMahan, Elizabeth; Day, Susan.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.042] (1).

19. Student organizer and self-testing book for introduction to psychology

Tác giả: Plotnik, Rod.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.4] (1).

20. The college writer's reader : essays on student issues

Tác giả: Vesterman, William.

Ấn bản: 1989 ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714